Recomendacións

Recomendacións para o tratamento da Hemofilia con Inhibidor

 

Descargar

Recomendacións para o tratamento da Hemofilia B

 

Descargar

Recomendacións sobre Portadoras en Hemofilia

 

Descargar

 

Recomendacións para a selección e uso de produtos terapéuticos para o tratamento da Hemofilia e outras Coagulopatías Conxénitas

 

Descargar

 

Recomendacións sobre Rehabilitación en Hemofilia e outras Coagulopatías Conxénitas

 

Descargar

 

Recomendacións para o bo uso e control do autotratamento en Hemofilia

 

Descargar