15 de Xullo 2017

Actividades verán 2017

  • Do 25 ao 30 de xuño, FEDHEMO e AGADHEMO, no seu afán por desenvolver accións que contribúan á mellora da calidade de vida dos nenos e mozos con discapacidade por hemofilia ou outras coagulopatías congénitas e os seus familiares, organizarán as IV Xornadas de Formación en Hemofilia e Lecer Náutico, Hemojuve en Sanxenxo (Pontevedra) para mozos adolescentes de 13 a 16 anos con hemofilia. O obxectivo das devanditas xornadas será ofrecer espazos adecuados onde formar aos pacientes no manexo da hemofilia, facilitando información médica e psicosocial que se adapte tanto á idade como ao rol respecto da hemofilia, e que lles axude a superar barreiras para unha maior autonomía e integración social. Nesta ocasión, ademais, farase fincapé na importancia da adherencia ao tratamento.
  • Do 5 ao 9 de xullo en Totana (Murcia) terá lugar o XIII Albergue – Xornadas Andersen para pacientes con inhibidor e as súas familias. Nesta ocasión o programa formativo centrarase nunha das principais complicacións da hemofilia: o desenvolvemento de inhibidores. Abordaranse novas perspectivas no tratamento, complicacións articulares e actividade física como medida de control do inhibidor.
  • Do 18 ao 29 de xullo en Totana, celebrarase tamén as xornadas de formación para nenos con hemofilia entre 8 e 12 anos de idade co obxectivo de que adquiran coñecementos sobre a hemofilia, aprendan a realizar exercicios de fisioterapia para o mantemento e/ou recuperación das articulacións e fórmense na técnica do autotratamiento para posibilitarlles unha maior autonomía hospitalaria e familiar.
  • Por último, do 31 de agosto ao 3 de setembro en Mollina (Málaga) desenvolveranse xornadas formativas dirixidas a pais de nenos con hemofilia en pouca idade, ao fin de que as familias adquiran destrezas e habilidades que lles permitan reducir ou controlar as dificultades e ansiedades que xorden no seu día a día e que constitúen unha barreira para a integración social destes nenos.

Deixa unha resposta