Áreas de traballo

A Asemblea Xeral elixe unha xunta directiva para executar os acordos conseguidos. O equipo técnico está distribuido en tres grandes áreas: área de xestión asociativaárea de proxectos e área de cooperación. Dúas áreas transversais: comunicación e voluntariado completan o organigrama.

Agadhemo
Área de xestión asociativa Área de proxectos Área de cooperación
Servizo de atención e información permanente Programa de formación continua en hemofilia Programa de Cooperación Internacional con Perú
Área de comunicación
Área de voluntariado

 

Se queres saber máis, descarga a nosa Memoria de Xestión.

Memoria actividades 2018

 

Área de xestión asociativa

Ocúpase da atención permanente e da labor administrativa. Ademáis do servizo de información, asesoramento e orientación, tramitando o pago das ayudas sociais cando corresponde.

gestion_asociativa

Área de proxectos

Céntrase na posta en  marcha das actividades principais entre s que destacan as formativas, como: escola de pais y nais, xornadas para nenos de 8 a 12 anos; e as actividades de ocio, como a Festa de Reis.

area_proyectos area_proyectos2

Área de cooperación

Destaca o proxecto COOPERHEMOS que partiu  do irmandamento formado entre a Asociación Galega de Hemofilia y a Asociación Peruana de Hemofilia, no ano 2007. O seu obxectico é mellorar as condicións  de vida do conxunto de persoas con hemofilia do Perú. A través da capacitación, do establecemiento de redes e de formación de equipos.cooperemos