Historia

Asociación Galega de Hemofilia fundada como tal o 6 de Xuño de 1988. Ésta xunto coa Asociación Española de Hemofilia, pasaron a formar parte da Federación Española de Hemofilia, constituida o 8 de Outubro de 1988.

Agadhemo é unha entidade declarada de Utilidade Pública según Orden do 18 de Outubro deo2010. Agadhemo é membro activo da COGAMI (Confederación Galega de persoas con discapacidade), así como da Federación Española de Hemofilia.

A continuación, podedes ver o noso vídeo corporativo:

Como entidade prestadora de servizos sociais, Agadhemo está rexida polos seus estatutos, que recollen entre outras cousas, os fins para os  que foi constituida.

E entre estos fines destacan:

  • Impulsar e promover a toma de conciencia por parte da sociedade, sobre a problemática da hemofilia.
  • Promover a afiliación á Asociación, das personas e familias afectadas por algunha coagulopatía conxénita.
  • Contribuir á solución dos seus mías e os seus  menos relacionados coa asistencia médica, educación, orientación, formación profesional e emprego do colectivo o que representa.

Para conseguir estos obxectivos a Asociación Galega de Hemofilia, desenvolve unha serie de proxectos e actividades enmarcados nunha estrutura funcional que ten como máximo órgano de decisión a Asemblea. Dita Asemblea Xeral elixe a xunta directiva para executar os acordos conseguidos. O equipo técnico está distribuido en tres grandes áreas:  área de xestión asociativa, área de proxectos y área de cooperación. Asimesmo, existen dúas áreas transversales: comunicación e voluntariado que completan o organigrama.

XUNTA DIRECTIVA Agadhemo
EQUIPO TÉCNICO
Área de xestión asociativa Área de proxectos Área de cooperación
Área de comunicación
Área de voluntariado
EQUIPO DE VOLUNTARI@S

 

Membros directos

Confederación europea para o emprego de persoas con discapacidade

linea

 

confederacion_europea

Federacións provinciais

linea

federaciones_provinciales

 

 

Entidades membro do ámbito autonómico

linea

entidades_autonomicas

 

 

 

                                                  Membros directos asociacións de ámbito comarcal

linea

miembros_directos