Colabora

Socio colaborador

Envíanos os teus datos e poñerémonos en contacto contigo para concertar unha cita:

Nome e apelidosRazón social

DNI/NIFEnderezo

PoboaciónProvincia

Código postalSexo

TeléfonoTeléfono alternativo

E-mailCanto queres pagar anualmente?

Disponibilidade horaria

A cantidade mínima anual é de 15 €

Voluntario

Nome e apelidos

Enderezo

PoboaciónProvincia

Código postalTeléfono

E-mailDisponibilidade horaria

Cómo lle gustaría colaborar?

Aportación económica

Podes colaborar con nós facendo unha aportación económica, tanto se és particular coma empresa, e poderás beneficiarte de descontos fiscais  na túa próxima declaración da Renda, ó estar Declarada de Utilidade Pública (Orde do 18 de outubro de 2010).

Nº conta: I.B.A.N  ES42 2038 4009 51 6000086177
Beneficiario: Asociación Galega de Hemofilia
Concepto: Donativo

 

ASOCIACIÓN GALEGA DE HEMOFILIA: Entidade declarada de Utilidade Pública (orden do 18 de outubro de 2010)
En cumplimento co disposto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que os seus datos persoais así como todos aqueles que derivan das relacións negociais que Vd. manteña coa ASOCIACIÓN GALEGA DE HEMOFILIA,  incorporaranse nun fichero desta Asociación, inscrito no rexistro de Ficheiros de Datos persoais da Axencia Española de Protección de Datos de Carácter Persoal, cuxo obxectivo é facilitar a xestión contable, fiscal e administrativa.