Contacto

Ponte en contacto connosco para comentar ou preguntar sobre o tema que estimes oportuno:

    NomeE-mail

    Asunto

    Acepto a política de privacidade

    ASOCIACIÓN GALEGA DE HEMOFILIA: Entidade declarada de Utilidade Pública (orden do 18 de outubro de 2010)
    En cumplimento co disposto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que os seus datos persoais así como todos aqueles que derivan das relacións negociais que Vd. manteña coa ASOCIACIÓN GALEGA DE HEMOFILIA,  incorporaranse nun fichero desta Asociación, inscrito no rexistro de Ficheiros de Datos persoais da Axencia Española de Protección de Datos de Carácter Persoal, cuxo obxectivo é facilitar a xestión contable, fiscal e administrativa.