26 de Abril 2019

Programa CAPACITHEMOS

AGADHEMO realiza o programa CAPACITHEMOS “Información e atención psicosocial e fisioterapéutica para persoas con hemofilia e outras coagulopatías conxénitas “coa financiación da Xunta a través de COGAMI_Galicia a cargo da casilla 106 da declaración da renta para fins sociais.proposta cartel_Agadhemo

Deixa unha resposta